Biodling

Våra bin producerar honung från nektar som de hämtar från maskros och äppelblom. Det ger en ljus honung med en mild smak och fast konsistens.

Vår honung köper du direkt av oss på gården eller på Gula stallet i Målhammar.